درباره ما

شرکت تدبیر طراح مشهد با هدف ساخت تجهیزات فرآیندی شیمیایی و بیوشیمیایی در سال ۱۳۷۶ تاسیس گردید. تمرکز این شرکت بر ساخت واحدهای عملیاتی است که در فرایندهای شیمیایی و بیوشیمیایی کاربرد دارند. مهندسین شرکت از افراد کارآزموده و متخصص در زمینه فرایندهای مهندسی شیمی هستند و با تجهیزات فرایندی آشنایی کامل دارند. از متخصصین دانشگاهی نیز در طراحی و ساخت تجهیزات بهره گرفته می‌شود و همکاری تنگاتنگی بین این شرکت و دانشگاه وجود دارد. تمامی مراحل طراحی، محاسبات و ساخت دستگاهها توسط مهندسین شرکت با همکاری متخصصین دانشگاهی انجام می‌شود و در ساخت دستگاهها از بهترین مصالح ومواد موجود در بازار بهره گرفته می‌شود. در طول سالهای گذشته تجهیزات ساخته شده توسط این شرکت در دانشگاهها و مراکز علمی کشور مورد بهره برداری بوده و در خدمت آموزش دانشجویان بوده است. هم‌اکنون انواع محصول مختلف توسط این شرکت ساخته می‌شود که تماماً در حوزه عملیات واحد و فرآیندهای بیوشیمیایی هستند.