راکتور همزن‌دار چند مرحله‌ای (STR50)

این دستگاه به منظور مطالعه عملکرد راکتور‌های همزده و تاثیر پارامتر‌های متفاوت بر میزان تبدیل مواد واکنشگر طی واکنش شیمیایی و تعیین سرعت واکنش شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این راکتور چند مرحله‌ای برای مطالعه رفتار حدی راکتورها از یک مرحله همزده تا چند مرحله نزدیک به رفتار پلاگ استفاده می‌شود. همچنین هر کدام از راکتورها میتوانند به طور جداگانه برای مطالعه یک واکنش خاص مورد استفاده قرار گیرند. هر راکتور بطور پیوسته دارای جریان ورودی و خروجی است و مجهز به همزن و سیستم گرمایش و سرمایش می‌باشد. دو جریان خوراک بطور همزمان میتوانند با هم مخلوط و وارد راکتورها شوند و در صورتی که خوراک نیاز به پیش گرم کردن داشته باشد برای هر دو جریان این امکان فراهم شده است. شدت جریان خوراک‌ها توسط دو رتامتر بطور جداگانه قابل اندازه‌گیری و تنظیم است.

مشخصات فنی:

 • سیستم شامل ۵ راکتور CSTR از جنس شیشه پیرکس
 • حجم کل هر راکتور حدود ۵ لیتر
 • هر راکتور مجهز به
  • همزن
  • سیستم گرمایش و سرمایش (ژاکت یا کویل)
  • شیر نمونه گیری از خروجی راکتور
  • پورت اضافی
  • سنسور دماسنج از نوع PT100
 • راکتورها به صورت ابشاری به هم مرتبط هستند (کاربرد سری)
 • راکتورها به صورت موازی نیز قابل استفاده هستند
 • لوله‌کشی بین راکتورها به صورتی است که هر کدام از راکتورها به صورت مستقل نیز قابل استفاده است
 • سیستم دارای دو خوراک می‌باشد که هر کدام دارای مخزن مستقل است
 • جریان هر خوراک توسط پمپ جداگانه برقرار می‌شود
 • دبی خوراک بطور مجزا دارای قابلیت تنظیم شدت جریان می‌باشد
 • مسیر هر خوراک دارای سیستم گرمایشی برای پیش گرم کردن خوراک است
 • پمپ ها، لوله‌کشی ها، اتصالات، شیرها، مخازن از جنس استیل ضد زنگ
 • اندازه‌گیری و نمایش دما در نقاط مختلف فرآیند