برج تقطیر سینی‌دار پیوسته (CTDU10)

این واحد برای جداسازی پیوسته اجزای محلول با نقاط جوش و فراریت متفاوت بین فاز مایع و بخار مورد استفاده قرار می‌گیرد. همانند واحد ناپیوسته، در این فرآیند یک فاز از تبخیر یا میعان فاز دیگرشکل می‌گیرد و همه اجزاء در هر دو فاز در تمام برج موجود هستند. در این برج دو فاز مایع و بخار بطور پیوسته روی سطح سینی‌ها به تبادل جرم پرداخته و بخار غنی از اجزاء سبک به سمت بالا و مایع غنی از اجزاء سنگین به سمت پایین سرازیر می‌شود. در نهایت پس از میعان بخار خروجی از بالای ستون، بخشی از مایع شکل گرفته به ستون برمی‌گردد و باقی آن به عنوان محصول غنی از اجزای فرارتر بطور پیوسته ‌جمع‌آوری می‌گردد. محصول غنی از اجزای با فراریت کم نیز از ریبویلر بطور پیوسته خارج می‌گردد. در فرآیند پیوسته خوراک بطور مداوم از یکی از سینی‌ها وارد برج شده و محصول بالا و پایین نیز بطور مداوم ‌جمع‌آوری می‌شوند بطوریکه تجمع ماده در داخل برج وجود ندارد. ابعاد نیمه صنعتی این واحد دید کاملی از یک فرآیند صنعتی به استفاده‌کننده ‌می‌دهد.

مشخصات فنی:

 • ستون تقطیر از جنس شیشه پیرکس برای دیده شدن فرآیند
 • تانک‌ها و لوله‌کشی از جنس استیل ضد زنگ
 • ‌جمع‌آوری محصولات: دارای ظرف محصول بالا و ظرف محصول پایین
 • مخزن خوراک به حجم تقریبی ۳۰ لیتر
 • ظرف محصول پایین مجهز به اب نما برای بازدید سطح مایع داخل آن
 • قابلیت انتخاب سینی خوراک (از نظر عملیاتی قابل قبول باشد)
 • سینی‌ها از نوع غربالی (sieve) با ناودان و فنجانک آب بندی
 • فاصله سینی‌ها ۱۵ سانتیمتر
 • تعداد سینی‌ها : ۱۰ عدد
 • قطر ستون: ۹ سانتیمتر
 • جنس سینی ها: استیل ضد زنگ
 • قابلیت نمونه‌برداری از روی هر سینی و از داخل ریبویلر
 • ریبویلر با حجم ۲۵ لیتر مجهز به آب نما با تنظیم بار حرارتی
 • سیستم گرمایش ریبویلر توسط المنت برقی با توان قابل تنظیم
 • سیستم حرارتی از نوع کمربندی و عدم تماس مستقیم بین المان حرارتی و محلول خوراک
 • کندانسور از نوع پوسته و لوله با جریانهای متقابل
 • کندانسور از جنس استیل ضد زنگ
 • قابلیت تنظیم دمای خوراک برای پیش گرم کردن
 • تنظیم و اندازه‌گیری دبی آب ورودی به کندانسور توسط روتامتر
 • دما در 16 نقطه مختلف دستگاه قرائت می‌شود: روی هر سینی، بخار ورودی به کندانسور، آب ورودی به و خروجی از کندانسور، داخل ریبویلر، رفلاکس برگشتی، دمای خوراک ورودی
 • تنظیم میزان رفلاکس، از رفلاکس کامل (Total Reflux) تا رفلاکس صفر
 • پمپ خوراک با شدت جریان قابل تنظیم از صفر تا ۱۵ لیتر بر ساعت
 • ابعاد دستگاه : ارتفاع ۳/۲ متر، طول ۱/۵۸ متر و عرض ۱/۱۸ متر
 • فریم دستگاه از جنس استیل ضد زنگ