جذب گاز (GAC100)

این دستگاه برای جذب گاز توسط جریان مایع مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این فرایند جریان گاز و مایع بطور ناهمسو روی سطح پرکن به تبادل جرم پرداخته و جزء مورد نظر از فاز گاز وارد فاز مایع شده و جداسازی می‌شود. در طول فرآیند، پروفیل غلظت گاز و پروفیل فشار در طول برج اندازه‌گیری می‌شود. برای تعیین مقدار دقیق جریان گاز و آب از رتامترهای مناسب استفاده می‌شود. تعیین غلظت گاز به صورت "در محل" بوده و نیاز به تجهیزات اضافی برای اندازه‌گیری نیست.

مشخصات فنی:

 • ستون جذب از جنس شیشه پیرکس شامل دو قسمت فوقانی و تحتانی هر کدام به طول ۹۰ سانتیمتر و قطر ۱۰ سانتیمتر
 • بستر از نوع پر شده و پرکن‌ها از نوع حلقه راشیگ.
 • لوله‌کشیها و مخازن از جنس استیل ضد زنگ
 • جریان گاز از پایین برج پس از عبور از فلومتر‌های گازهای مخلوط شونده
 • جریان مایع از بالای برج پس از عبور از فلومتر مایع
 • اندازه‌گیری و تنظیم شدت جریان مایع و گازهای مخلوط شونده قبل از ورود به برج
 • اندازه‌گیری افت فشار جریان گاز در سه مقطع بالا، وسط، و پایین برج توسط مانومتر
 • اندازه‌گیری میزان جذب گاز به صورت درجا توسط همپل
 • حجم مخزن مایع ۷۰ لیتر
 • توزیع مجدد مایع در میان دو بخش انجام می‌شود.
 • پمپ آب سانتریفوژ با هد استیل ضد زنگ و دبی حداکثر ۴۵ لیتر بر دقیقه.
 • قابلیت استفاده از حلال برای جذب شیمیایی ماده مورد نظر از جریان گاز
 • نمونه گیری از جریان گاز در سه نقطه
 • نمایش دمای ستون در میانه آن
 • ابعاد دستگاه: ارتفاع: ۲۴۰ سانتیمتر، عرض ۱۵۰ سانتیمتر، عمق ۹۰ سانتیمتر
 • فریم دستگاه از جنس استیل ضد زنگ