محصولات

راکتور همزن‌دار چند مرحله‌ای (STR50)

این دستگاه به منظور مطالعه عملکرد راکتور‌های همزده و تاثیر پارامتر‌های متفاوت بر میزان تبدیل مواد واکنشگر طی واکنش شیمیایی و تعیین سرعت واکنش شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این راکتور چند مرحله‌ای برای مطالعه رفتار حدی راکتورها از یک مرحله همزده تا چند مرحله نزدیک به رفتار پلاگ استفاده می‌شود. همچنین هر کدام از راکتورها میتوانند به طور جداگانه برای مطالعه یک واکنش خاص مورد استفاده قرار گیرند

بیشتر بخوانید

تبخیرکننده دو مرحله‌ای (DEU80)

تبخیر‌کننده در صنایع غذایی، دارویی، و آب شیرین کن‌ها استفاده می‌شود. تبخیر‌کننده دو مرحله‌ای برای تغلیظ محلول‌های رقیق در یک محیط خلاء برای حفظ کیفیت محصول و آماده کردن محلول‌ها برای فرایند کریستالیزاسیون مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این فرایند با استفاده از بخار، گرمای لازم به محلول خوراک مرحله اول داده شده و آب موجود در آن تبخیر می‌شود تا بخار مرحله بعد تامین گردد. خوراک تغلیظ شده در مرحله اول وارد مرحله دوم شده و در آنجا تغلیظ به مقدار مطلوب می‌رسد.

بیشتر بخوانید

خشک‌کن پاششی (SDU110)

از خشک‌کن پاششی در صنایع غذایی، صنایع دارویی، صنایع شیمیایی و چسب و رزین استفاده می‌شود که در آن خشک کردن سریع برای محصولات حساس به دما ضروری است.

بیشتر بخوانید

استخراج جامد-مایع
(SLE45)

فرآیند استخراج جامد-مایع برای جداسازی جزء مطلوب از یک ساختار جامد توسط حلال استفاده می‌شود. .

بیشتر بخوانید

برج تقطیر سینی‌دار پیوسته (CTDU10)

این واحد برای جداسازی پیوسته اجزای محلول با نقاط جوش و فراریت متفاوت بین فاز مایع و بخار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید

برج تقطیر سینی‌دار ناپیوسته (BTDU10)

برج تقطیر برای جداسازی نسبی اجزای محلول با نقاط جوش و فراریت نسبی متفاوت بین فاز مایع و بخار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید

برج خنک‌کننده (CTU90)

در واحد برج خنک‌کننده با ایجاد سطح تماس بین فاز آب و فاز هوا انتقال جرم و انرژی بین دو فاز صورت می‌گیرد. برج خنک‌کننده برای آشنایی با فرآیند رطوبت زنی، رطوبت زدایی و خنک کردن گاز/مایع طراحی شده است. لذا این دستگاه را می‌توان هم برای سرد کردن هوا توسط آب و هم برای سرد کردن آب توسط هوا بکار برد.

بیشتر بخوانید

جذب گاز (GAC100)

این دستگاه برای جذب گاز توسط جریان مایع مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این فرایند جریان گاز و مایع بطور ناهمسو روی سطح پرکن به تبادل جرم پرداخته و جزء مورد نظر از فاز گاز وارد فاز مایع شده و جداسازی می‌شود.

بیشتر بخوانید

استخراج مایع-مایع
(LLE120)

دستگاه استخراج مایع- مایع برای جداسازی نسبی اجزا مایع قابل استفاده است. در این دستگاه یک جزء توسط حلالی که فقط قابلیت انحلال نسبی همان جزء را دارد استخراج شده و در مرحله بعد از حلال نیز جدا شده و در نهایت حلال مصرفی بازیابی می‌شود.

بیشتر بخوانید

بایوراکتور ناپیوسته (BB05)

این دستگاه برای مطالعه و تحقیق فرآیندهای بیولوژیک از جمله تخمیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید

شیکر انکوباتور (SI25)

این دستگاه به منظور مطالعه عملکرد راکتور‌های همزده و تاثیر پارامتر‌های متفاوت بر میزان تبدیل مواد واکنشگر طی واکنش شیمیایی و تعیین سرعت واکنش شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این راکتور چند مرحله‌ای برای مطالعه رفتار حدی راکتورها از یک مرحله همزده تا چند مرحله نزدیک به رفتار پلاگ استفاده می‌شود. همچنین هر کدام از راکتورها میتوانند به طور جداگانه برای مطالعه یک واکنش خاص مورد استفاده قرار گیرند.

بیشتر بخوانید

خشک‌کن دوار (RDU80)

این دستگاه برای مطالعه فرآیند خشک کردن انواع دانه‌های جامد مانند گندم، ارزن، سویا، و تفاله‌های مرطوب مورد استفاده قرار می‌گیرد. دراین فرآیند ذرات جامد در حین عبور از محفظه دوار بطور پیوسته همزده شده و در تماس با جریان هوای گرم، رطوبت کاهش می‌یابد.

بیشتر بخوانید

حوضچه روباز کشت جلبک (ROP500)

حوضچه روباز (raceway) برای کشت جلبک در شرایط محیطی باز و در حجم‌های زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این سیستم جریان مایع حاوی جلبک توسط یک پارو به جلو رانده می‌شود و اختلاط مناسب صورت می‌گیرد. همزمان مایع از بالا نوردهی می‌شود و در اثر اختلاط، سلول‌ها امکان جذب انرژی از نور را پیدا می‌کنند. پارامترهای مختلف مانند میزان بایومس، میزان اکسیژن حل شده، PH و میزان یون بیکربنات قابل اندازه‌گیری است.

بیشتر بخوانید

فتوبایوراکتور همزن‌دار (PBR03)

فتوبایوراکتورها برای تحقیق در مورد فرآیندهای مبتنی بر فتوسنتز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید

خشک‌کن پاششی نانو (NSD25)

این دستگاه برای تولید نانوذرات از محلول‌های با ارزش با استفاده از روش خشک کردن پاششی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هوای فشرده با محلول در سیستم پاشنده مخلوط شده و به صورت ذرات بسیار ریز به داخل محیطی با دمای زیاد پاشیده می‌شود.

بیشتر بخوانید

جذب سطحی گاز (GAD40)

دستگاه جذب سطحی برای جداسازی یک گاز از یک مخلوط گازی بکار میرود بطوریکه یک جزء بر روی سطح جاذب جذب می‌شود و بقیه اجزاء از محیط خارج می‌شوند.

بیشتر بخوانید

فیلتر پرس صفحه‌ای (RPF05)

این فیلتر ترکیبی از فیلتر قاب و صفحه و فیلتر پرس است که بصورت پیوسته کار می‌کند و پس از فشرده شدن خوراک و تشکیل کیک، فیلتریت از لابلای صفحات خارج می‌شود. از این دستگاه برای جداسازی یک جامد از یک مخلوط دوغابی یا سوسپانسیون استفاده می‌شود که ممکن است جامد (کیک) و یا مایع (فیلتریت) آن محصول مطلوب باشد. این دستگاه در صنایع مختلف مانند صنایع قند، مس وروی، صنایع غذایی، آب و فاضلاب، آب میوه، استخراج مواد معدنی و صنایع مشابه استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید

فتوبایوراکتور صفحه‌ای (PPB50)

فتوبایوراکتور صفحه‌ای (flat plate photobioreactor) وسیله مناسبی برای تحقیق فرآیند رشد جلبک‌ها در طی فتوسنتز می‌باشد. در این فتوبایوراکتور نور در یک مسیر کوتاه به تمامی سلول‌ها رسیده و امکان رشد آنها فراهم می‌شود. به دلیل عرض کم این فتوبایوراکتور و مسیر کوتاه نور، نیازی به همزدن نیست.

بیشتر بخوانید